Garanti Şartları

Km Metal San. ve Tic. A.Ş.

ÜRÜN GARANTİ ŞARTLARI

Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (İKİ) yıldır.

Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme hatalarına karşı firmamızın garantisi altındadır.

Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Ürünün tamir süresi en fazla 30 (OTUZ) iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın; satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.

Ürün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı ve değiştirilen parça bedeli hiçbir ücret talep etmeksizin tamir edilecektir.

a.Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 (BİR) yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması, farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması durumunda bu arızaların üründen yararlanamamayı sürekli kılması,

b.Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

c.Ürünün satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya üreticisinden birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN DURUMLAR

Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürünlerin tuzlu su, çamaşır suyu, tuz ruhu veya asitli maddelerle temizlenmesi veya kaynatılması.

Paslanmaz çelik ürünler çizilebileceğinden sert maddelerle ovulması.

Ürünlerin amaç dışı kullanılması ve kullanıcı hatasından kaynaklanan bozulmalar.

Ürünlerin herhangi bir nedenle kullanıcı tarafından tamiratının yapılması.

Tüketiciye teslim sonrası yapılan yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.

Ürünlerin düşürülerek veya çarparak üzerinde oluşan darbe izleri.

Ürünlerin ocakta uzun süre susuz bırakılması sonucu oluşan yanma ve taban ayrılması.

2022 | Km Metal | Bütün Hakları Saklıdır.
Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır.

Illusion Media